Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

58,7%sociaal-cultureel
57,5%ecologisch
45,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,2%
36,5%Politieke participatie62,4%
52,7%Woonomgeving61,7%
52,8%Veiligheid72,6%
42,6%Onderwijs75,0%
37,2%Gezondheid48,4%
56,5%Kunst en cultuur34,6%
28,8%Economische participatie61,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,2%Maatschappelijke participatieA
62,4%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
72,6%VeiligheidD
75,0%OnderwijsE
48,4%GezondheidF
34,6%Kunst en cultuurG
61,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem89,3%
63,4%Water49,1%
38,7%Afval en grondstoffen31,9%
37,5%Energie22,9%
29,8%Natuur en landschap72,3%
42,2%Hinder en calamiteiten94,2%
60,3%Lucht42,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
89,3%BodemA
49,1%WaterB
31,9%Afval en grondstoffenC
22,9%EnergieD
72,3%Natuur en landschapE
94,2%Hinder en calamiteitenF
42,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen31,1%
35,3%Arbeid57,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden74,3%
37,1%Kennis25,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
31,1%ConcurrentievermogenA
57,9%ArbeidB
37,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
74,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,7%KennisE