Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Smallingerland

Smallingerland

46,0%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
40,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,1%
36,5%Politieke participatie50,0%
52,7%Woonomgeving57,2%
52,8%Veiligheid39,0%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid55,9%
56,5%Kunst en cultuur38,4%
28,8%Economische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,1%Maatschappelijke participatieA
50,0%Politieke participatieB
57,2%WoonomgevingC
39,0%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
55,9%GezondheidF
38,4%Kunst en cultuurG
29,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,2%
63,4%Water64,2%
38,7%Afval en grondstoffen43,9%
37,5%Energie44,6%
29,8%Natuur en landschap38,8%
42,2%Hinder en calamiteiten61,2%
60,3%Lucht61,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,2%BodemA
64,2%WaterB
43,9%Afval en grondstoffenC
44,6%EnergieD
38,8%Natuur en landschapE
61,2%Hinder en calamiteitenF
61,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,0%
35,3%Arbeid49,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,6%
37,1%Kennis43,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,0%ConcurrentievermogenA
49,8%ArbeidB
29,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,6%KennisE