Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Terschelling

Terschelling

55,6%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
49,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,8%
36,5%Politieke participatie54,3%
52,7%Woonomgeving60,2%
52,8%Veiligheid56,0%
42,6%Onderwijs64,1%
37,2%Gezondheid53,3%
56,5%Kunst en cultuur38,2%
28,8%Economische participatie66,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,8%Maatschappelijke participatieA
54,3%Politieke participatieB
60,2%WoonomgevingC
56,0%VeiligheidD
64,1%OnderwijsE
53,3%GezondheidF
38,2%Kunst en cultuurG
66,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem89,6%
63,4%Water50,3%
38,7%Afval en grondstoffen41,0%
37,5%Energie23,2%
29,8%Natuur en landschap67,7%
42,2%Hinder en calamiteiten85,4%
60,3%Lucht44,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
89,6%BodemA
50,3%WaterB
41,0%Afval en grondstoffenC
23,2%EnergieD
67,7%Natuur en landschapE
85,4%Hinder en calamiteitenF
44,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,3%
35,3%Arbeid64,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,9%
37,1%Kennis40,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,3%ConcurrentievermogenA
64,2%ArbeidB
32,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,6%KennisE