Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlieland

Vlieland

56,1%sociaal-cultureel
58,8%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,2%
36,5%Politieke participatie53,3%
52,7%Woonomgeving57,8%
52,8%Veiligheid57,7%
42,6%Onderwijs59,6%
37,2%Gezondheid50,5%
56,5%Kunst en cultuur59,5%
28,8%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,2%Maatschappelijke participatieA
53,3%Politieke participatieB
57,8%WoonomgevingC
57,7%VeiligheidD
59,6%OnderwijsE
50,5%GezondheidF
59,5%Kunst en cultuurG
57,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem90,9%
63,4%Water35,5%
38,7%Afval en grondstoffen43,3%
37,5%Energie24,0%
29,8%Natuur en landschap78,0%
42,2%Hinder en calamiteiten86,9%
60,3%Lucht53,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
90,9%BodemA
35,5%WaterB
43,3%Afval en grondstoffenC
24,0%EnergieD
78,0%Natuur en landschapE
86,9%Hinder en calamiteitenF
53,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,5%
35,3%Arbeid60,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden80,6%
37,1%Kennis23,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,5%ConcurrentievermogenA
60,9%ArbeidB
29,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
80,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,3%KennisE