Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weststellingwerf

Weststellingwerf

45,3%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
42,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,0%
36,5%Politieke participatie47,4%
52,7%Woonomgeving48,3%
52,8%Veiligheid60,4%
42,6%Onderwijs45,9%
37,2%Gezondheid41,4%
56,5%Kunst en cultuur33,6%
28,8%Economische participatie39,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,0%Maatschappelijke participatieA
47,4%Politieke participatieB
48,3%WoonomgevingC
60,4%VeiligheidD
45,9%OnderwijsE
41,4%GezondheidF
33,6%Kunst en cultuurG
39,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem83,5%
63,4%Water64,2%
38,7%Afval en grondstoffen35,1%
37,5%Energie31,6%
29,8%Natuur en landschap37,4%
42,2%Hinder en calamiteiten70,0%
60,3%Lucht48,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
83,5%BodemA
64,2%WaterB
35,1%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
37,4%Natuur en landschapE
70,0%Hinder en calamiteitenF
48,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid42,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
37,1%Kennis39,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
42,0%ArbeidB
33,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,5%KennisE