Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Assen

Assen

48,9%sociaal-cultureel
54,3%ecologisch
42,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,0%
36,5%Politieke participatie53,5%
52,7%Woonomgeving65,5%
52,8%Veiligheid39,0%
42,6%Onderwijs53,7%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur53,1%
28,8%Economische participatie30,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,0%Maatschappelijke participatieA
53,5%Politieke participatieB
65,5%WoonomgevingC
39,0%VeiligheidD
53,7%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
53,1%Kunst en cultuurG
30,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem43,5%
63,4%Water65,1%
38,7%Afval en grondstoffen51,3%
37,5%Energie49,3%
29,8%Natuur en landschap55,8%
42,2%Hinder en calamiteiten46,3%
60,3%Lucht68,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
43,5%BodemA
65,1%WaterB
51,3%Afval en grondstoffenC
49,3%EnergieD
55,8%Natuur en landschapE
46,3%Hinder en calamiteitenF
68,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,7%
35,3%Arbeid51,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,6%
37,1%Kennis42,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,7%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
37,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,0%KennisE