Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Coevorden

Coevorden

43,7%sociaal-cultureel
45,2%ecologisch
42,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,5%
36,5%Politieke participatie46,0%
52,7%Woonomgeving42,8%
52,8%Veiligheid55,0%
42,6%Onderwijs42,5%
37,2%Gezondheid42,0%
56,5%Kunst en cultuur41,7%
28,8%Economische participatie38,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,5%Maatschappelijke participatieA
46,0%Politieke participatieB
42,8%WoonomgevingC
55,0%VeiligheidD
42,5%OnderwijsE
42,0%GezondheidF
41,7%Kunst en cultuurG
38,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,5%
63,4%Water65,7%
38,7%Afval en grondstoffen28,2%
37,5%Energie25,7%
29,8%Natuur en landschap37,3%
42,2%Hinder en calamiteiten57,0%
60,3%Lucht43,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,5%BodemA
65,7%WaterB
28,2%Afval en grondstoffenC
25,7%EnergieD
37,3%Natuur en landschapE
57,0%Hinder en calamiteitenF
43,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,0%
35,3%Arbeid38,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,3%
37,1%Kennis25,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,0%ConcurrentievermogenA
38,0%ArbeidB
31,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,4%KennisE