Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Emmen

Emmen

40,3%sociaal-cultureel
45,7%ecologisch
38,4%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,4%
36,5%Politieke participatie44,4%
52,7%Woonomgeving49,4%
52,8%Veiligheid48,1%
42,6%Onderwijs38,3%
37,2%Gezondheid38,2%
56,5%Kunst en cultuur32,4%
28,8%Economische participatie26,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,4%Maatschappelijke participatieA
44,4%Politieke participatieB
49,4%WoonomgevingC
48,1%VeiligheidD
38,3%OnderwijsE
38,2%GezondheidF
32,4%Kunst en cultuurG
26,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,7%
63,4%Water65,8%
38,7%Afval en grondstoffen28,9%
37,5%Energie31,3%
29,8%Natuur en landschap38,3%
42,2%Hinder en calamiteiten55,7%
60,3%Lucht51,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,7%BodemA
65,8%WaterB
28,9%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
38,3%Natuur en landschapE
55,7%Hinder en calamiteitenF
51,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,6%
35,3%Arbeid32,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid25,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
37,1%Kennis39,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,6%ConcurrentievermogenA
32,2%ArbeidB
25,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,3%KennisE