Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hoogeveen

Hoogeveen

44,2%sociaal-cultureel
46,7%ecologisch
43,8%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,0%
36,5%Politieke participatie46,5%
52,7%Woonomgeving57,9%
52,8%Veiligheid46,7%
42,6%Onderwijs43,5%
37,2%Gezondheid49,3%
56,5%Kunst en cultuur26,6%
28,8%Economische participatie35,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,0%Maatschappelijke participatieA
46,5%Politieke participatieB
57,9%WoonomgevingC
46,7%VeiligheidD
43,5%OnderwijsE
49,3%GezondheidF
26,6%Kunst en cultuurG
35,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem42,9%
63,4%Water70,3%
38,7%Afval en grondstoffen34,5%
37,5%Energie35,3%
29,8%Natuur en landschap42,7%
42,2%Hinder en calamiteiten50,7%
60,3%Lucht50,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
42,9%BodemA
70,3%WaterB
34,5%Afval en grondstoffenC
35,3%EnergieD
42,7%Natuur en landschapE
50,7%Hinder en calamiteitenF
50,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,5%
35,3%Arbeid51,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
37,1%Kennis35,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,5%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,6%KennisE