Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meppel

Meppel

48,3%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
45,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,3%
36,5%Politieke participatie49,8%
52,7%Woonomgeving58,4%
52,8%Veiligheid52,6%
42,6%Onderwijs51,3%
37,2%Gezondheid49,9%
56,5%Kunst en cultuur48,5%
28,8%Economische participatie32,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,3%Maatschappelijke participatieA
49,8%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
52,6%VeiligheidD
51,3%OnderwijsE
49,9%GezondheidF
48,5%Kunst en cultuurG
32,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,2%
63,4%Water75,3%
38,7%Afval en grondstoffen56,5%
37,5%Energie36,7%
29,8%Natuur en landschap40,6%
42,2%Hinder en calamiteiten51,5%
60,3%Lucht51,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,2%BodemA
75,3%WaterB
56,5%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
40,6%Natuur en landschapE
51,5%Hinder en calamiteitenF
51,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,2%
35,3%Arbeid51,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,3%
37,1%Kennis59,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,2%ConcurrentievermogenA
51,7%ArbeidB
39,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,4%KennisE