Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Almelo

Almelo

40,7%sociaal-cultureel
43,5%ecologisch
45,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,7%
36,5%Politieke participatie41,4%
52,7%Woonomgeving55,2%
52,8%Veiligheid32,3%
42,6%Onderwijs43,2%
37,2%Gezondheid41,4%
56,5%Kunst en cultuur35,8%
28,8%Economische participatie26,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,7%Maatschappelijke participatieA
41,4%Politieke participatieB
55,2%WoonomgevingC
32,3%VeiligheidD
43,2%OnderwijsE
41,4%GezondheidF
35,8%Kunst en cultuurG
26,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem24,6%
63,4%Water51,4%
38,7%Afval en grondstoffen47,1%
37,5%Energie36,2%
29,8%Natuur en landschap45,6%
42,2%Hinder en calamiteiten48,8%
60,3%Lucht50,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
24,6%BodemA
51,4%WaterB
47,1%Afval en grondstoffenC
36,2%EnergieD
45,6%Natuur en landschapE
48,8%Hinder en calamiteitenF
50,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,5%
35,3%Arbeid44,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,2%
37,1%Kennis50,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,5%ConcurrentievermogenA
44,0%ArbeidB
43,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,2%KennisE