Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borne

Borne

57,5%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
45,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,8%
36,5%Politieke participatie47,0%
52,7%Woonomgeving68,0%
52,8%Veiligheid64,6%
42,6%Onderwijs68,2%
37,2%Gezondheid61,0%
56,5%Kunst en cultuur46,8%
28,8%Economische participatie46,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,8%Maatschappelijke participatieA
47,0%Politieke participatieB
68,0%WoonomgevingC
64,6%VeiligheidD
68,2%OnderwijsE
61,0%GezondheidF
46,8%Kunst en cultuurG
46,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem42,5%
63,4%Water38,8%
38,7%Afval en grondstoffen35,3%
37,5%Energie42,5%
29,8%Natuur en landschap40,6%
42,2%Hinder en calamiteiten61,6%
60,3%Lucht62,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
42,5%BodemA
38,8%WaterB
35,3%Afval en grondstoffenC
42,5%EnergieD
40,6%Natuur en landschapE
61,6%Hinder en calamiteitenF
62,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen36,2%
35,3%Arbeid47,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid54,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
37,1%Kennis39,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
36,2%ConcurrentievermogenA
47,2%ArbeidB
54,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,5%KennisE