Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dalfsen

Dalfsen

58,2%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
48,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,5%
36,5%Politieke participatie52,6%
52,7%Woonomgeving57,3%
52,8%Veiligheid79,7%
42,6%Onderwijs60,0%
37,2%Gezondheid61,5%
56,5%Kunst en cultuur33,3%
28,8%Economische participatie65,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,5%Maatschappelijke participatieA
52,6%Politieke participatieB
57,3%WoonomgevingC
79,7%VeiligheidD
60,0%OnderwijsE
61,5%GezondheidF
33,3%Kunst en cultuurG
65,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem64,8%
63,4%Water76,3%
38,7%Afval en grondstoffen67,0%
37,5%Energie35,5%
29,8%Natuur en landschap28,1%
42,2%Hinder en calamiteiten80,2%
60,3%Lucht50,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
64,8%BodemA
76,3%WaterB
67,0%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
28,1%Natuur en landschapE
80,2%Hinder en calamiteitenF
50,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,4%
35,3%Arbeid51,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
37,1%Kennis40,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,4%ConcurrentievermogenA
51,7%ArbeidB
37,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,4%KennisE