Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Deventer

Deventer

48,5%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
48,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,7%
36,5%Politieke participatie56,0%
52,7%Woonomgeving54,4%
52,8%Veiligheid35,4%
42,6%Onderwijs49,1%
37,2%Gezondheid54,9%
56,5%Kunst en cultuur59,0%
28,8%Economische participatie27,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,7%Maatschappelijke participatieA
56,0%Politieke participatieB
54,4%WoonomgevingC
35,4%VeiligheidD
49,1%OnderwijsE
54,9%GezondheidF
59,0%Kunst en cultuurG
27,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,9%
63,4%Water52,9%
38,7%Afval en grondstoffen65,5%
37,5%Energie44,2%
29,8%Natuur en landschap46,2%
42,2%Hinder en calamiteiten47,0%
60,3%Lucht54,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,9%BodemA
52,9%WaterB
65,5%Afval en grondstoffenC
44,2%EnergieD
46,2%Natuur en landschapE
47,0%Hinder en calamiteitenF
54,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,7%
35,3%Arbeid48,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,8%
37,1%Kennis59,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,7%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
49,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,6%KennisE