Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Enschede

Enschede

42,6%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
45,2%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,3%
36,5%Politieke participatie46,6%
52,7%Woonomgeving54,0%
52,8%Veiligheid35,1%
42,6%Onderwijs45,7%
37,2%Gezondheid53,0%
56,5%Kunst en cultuur35,6%
28,8%Economische participatie27,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,3%Maatschappelijke participatieA
46,6%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
35,1%VeiligheidD
45,7%OnderwijsE
53,0%GezondheidF
35,6%Kunst en cultuurG
27,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem37,1%
63,4%Water60,2%
38,7%Afval en grondstoffen37,1%
37,5%Energie44,6%
29,8%Natuur en landschap59,7%
42,2%Hinder en calamiteiten49,4%
60,3%Lucht64,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
37,1%BodemA
60,2%WaterB
37,1%Afval en grondstoffenC
44,6%EnergieD
59,7%Natuur en landschapE
49,4%Hinder en calamiteitenF
64,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,0%
35,3%Arbeid47,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden31,4%
37,1%Kennis60,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,0%ConcurrentievermogenA
47,7%ArbeidB
44,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
31,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,5%KennisE