Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haaksbergen

Haaksbergen

55,2%sociaal-cultureel
54,4%ecologisch
43,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,4%
36,5%Politieke participatie46,6%
52,7%Woonomgeving67,8%
52,8%Veiligheid64,5%
42,6%Onderwijs56,5%
37,2%Gezondheid60,4%
56,5%Kunst en cultuur35,4%
28,8%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,4%Maatschappelijke participatieA
46,6%Politieke participatieB
67,8%WoonomgevingC
64,5%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
60,4%GezondheidF
35,4%Kunst en cultuurG
51,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,5%
63,4%Water70,0%
38,7%Afval en grondstoffen35,1%
37,5%Energie31,7%
29,8%Natuur en landschap59,8%
42,2%Hinder en calamiteiten66,9%
60,3%Lucht59,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,5%BodemA
70,0%WaterB
35,1%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
59,8%Natuur en landschapE
66,9%Hinder en calamiteitenF
59,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,7%
35,3%Arbeid44,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,2%
37,1%Kennis35,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,7%ConcurrentievermogenA
44,5%ArbeidB
34,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,0%KennisE