Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hellendoorn

Hellendoorn

54,8%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
49,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie60,5%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving53,2%
52,8%Veiligheid69,3%
42,6%Onderwijs56,3%
37,2%Gezondheid59,2%
56,5%Kunst en cultuur36,0%
28,8%Economische participatie55,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
60,5%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
69,3%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
59,2%GezondheidF
36,0%Kunst en cultuurG
55,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem64,3%
63,4%Water64,2%
38,7%Afval en grondstoffen37,8%
37,5%Energie25,6%
29,8%Natuur en landschap37,0%
42,2%Hinder en calamiteiten69,2%
60,3%Lucht55,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
64,3%BodemA
64,2%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
25,6%EnergieD
37,0%Natuur en landschapE
69,2%Hinder en calamiteitenF
55,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,0%
35,3%Arbeid47,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
37,1%Kennis49,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,0%ConcurrentievermogenA
47,3%ArbeidB
41,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,3%KennisE