Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hengelo (O.)

Hengelo (O.)

45,5%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
48,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,3%
36,5%Politieke participatie45,7%
52,7%Woonomgeving52,6%
52,8%Veiligheid39,0%
42,6%Onderwijs49,3%
37,2%Gezondheid58,3%
56,5%Kunst en cultuur41,5%
28,8%Economische participatie26,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,3%Maatschappelijke participatieA
45,7%Politieke participatieB
52,6%WoonomgevingC
39,0%VeiligheidD
49,3%OnderwijsE
58,3%GezondheidF
41,5%Kunst en cultuurG
26,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem37,4%
63,4%Water42,6%
38,7%Afval en grondstoffen55,6%
37,5%Energie34,8%
29,8%Natuur en landschap45,5%
42,2%Hinder en calamiteiten46,8%
60,3%Lucht59,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
37,4%BodemA
42,6%WaterB
55,6%Afval en grondstoffenC
34,8%EnergieD
45,5%Natuur en landschapE
46,8%Hinder en calamiteitenF
59,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,2%
35,3%Arbeid52,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,5%
37,1%Kennis59,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,2%ConcurrentievermogenA
52,4%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,7%KennisE