Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kampen

Kampen

56,8%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
46,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,2%
36,5%Politieke participatie53,0%
52,7%Woonomgeving62,6%
52,8%Veiligheid61,2%
42,6%Onderwijs55,3%
37,2%Gezondheid62,7%
56,5%Kunst en cultuur60,9%
28,8%Economische participatie43,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,2%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
62,6%WoonomgevingC
61,2%VeiligheidD
55,3%OnderwijsE
62,7%GezondheidF
60,9%Kunst en cultuurG
43,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,1%
63,4%Water44,9%
38,7%Afval en grondstoffen58,1%
37,5%Energie37,6%
29,8%Natuur en landschap42,2%
42,2%Hinder en calamiteiten59,7%
60,3%Lucht57,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,1%BodemA
44,9%WaterB
58,1%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
42,2%Natuur en landschapE
59,7%Hinder en calamiteitenF
57,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,7%
35,3%Arbeid57,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,8%
37,1%Kennis33,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,7%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,3%KennisE