Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordoostpolder

Noordoostpolder

44,6%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
47,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,9%
36,5%Politieke participatie49,1%
52,7%Woonomgeving54,3%
52,8%Veiligheid47,9%
42,6%Onderwijs40,4%
37,2%Gezondheid56,5%
56,5%Kunst en cultuur25,0%
28,8%Economische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,9%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
54,3%WoonomgevingC
47,9%VeiligheidD
40,4%OnderwijsE
56,5%GezondheidF
25,0%Kunst en cultuurG
38,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,6%
63,4%Water52,4%
38,7%Afval en grondstoffen37,7%
37,5%Energie40,7%
29,8%Natuur en landschap28,0%
42,2%Hinder en calamiteiten63,3%
60,3%Lucht41,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,6%BodemA
52,4%WaterB
37,7%Afval en grondstoffenC
40,7%EnergieD
28,0%Natuur en landschapE
63,3%Hinder en calamiteitenF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,6%
35,3%Arbeid56,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
37,1%Kennis40,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,6%ConcurrentievermogenA
56,2%ArbeidB
32,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,8%KennisE