Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldenzaal

Oldenzaal

51,5%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
52,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,9%
36,5%Politieke participatie46,5%
52,7%Woonomgeving57,6%
52,8%Veiligheid58,9%
42,6%Onderwijs62,0%
37,2%Gezondheid60,4%
56,5%Kunst en cultuur37,8%
28,8%Economische participatie38,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,9%Maatschappelijke participatieA
46,5%Politieke participatieB
57,6%WoonomgevingC
58,9%VeiligheidD
62,0%OnderwijsE
60,4%GezondheidF
37,8%Kunst en cultuurG
38,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem34,3%
63,4%Water43,7%
38,7%Afval en grondstoffen46,2%
37,5%Energie40,9%
29,8%Natuur en landschap59,6%
42,2%Hinder en calamiteiten51,6%
60,3%Lucht68,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
34,3%BodemA
43,7%WaterB
46,2%Afval en grondstoffenC
40,9%EnergieD
59,6%Natuur en landschapE
51,6%Hinder en calamiteitenF
68,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,5%
35,3%Arbeid52,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid56,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
37,1%Kennis56,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,5%ConcurrentievermogenA
52,9%ArbeidB
56,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,1%KennisE