Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ommen

Ommen

55,9%sociaal-cultureel
56,7%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,1%
36,5%Politieke participatie51,9%
52,7%Woonomgeving53,2%
52,8%Veiligheid61,7%
42,6%Onderwijs52,5%
37,2%Gezondheid64,7%
56,5%Kunst en cultuur50,1%
28,8%Economische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,1%Maatschappelijke participatieA
51,9%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
61,7%VeiligheidD
52,5%OnderwijsE
64,7%GezondheidF
50,1%Kunst en cultuurG
55,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem69,9%
63,4%Water69,5%
38,7%Afval en grondstoffen64,1%
37,5%Energie22,8%
29,8%Natuur en landschap49,8%
42,2%Hinder en calamiteiten78,4%
60,3%Lucht42,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
69,9%BodemA
69,5%WaterB
64,1%Afval en grondstoffenC
22,8%EnergieD
49,8%Natuur en landschapE
78,4%Hinder en calamiteitenF
42,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,1%
35,3%Arbeid50,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden78,7%
37,1%Kennis28,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,1%ConcurrentievermogenA
50,6%ArbeidB
33,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
78,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,0%KennisE