Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Staphorst

Staphorst

59,1%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
46,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,9%
36,5%Politieke participatie57,3%
52,7%Woonomgeving50,3%
52,8%Veiligheid71,0%
42,6%Onderwijs53,8%
37,2%Gezondheid61,4%
56,5%Kunst en cultuur52,8%
28,8%Economische participatie71,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,9%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
71,0%VeiligheidD
53,8%OnderwijsE
61,4%GezondheidF
52,8%Kunst en cultuurG
71,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,0%
63,4%Water82,6%
38,7%Afval en grondstoffen61,9%
37,5%Energie30,9%
29,8%Natuur en landschap38,1%
42,2%Hinder en calamiteiten63,5%
60,3%Lucht40,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,0%BodemA
82,6%WaterB
61,9%Afval en grondstoffenC
30,9%EnergieD
38,1%Natuur en landschapE
63,5%Hinder en calamiteitenF
40,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid66,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
37,1%Kennis28,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
66,7%ArbeidB
28,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,4%KennisE