Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tubbergen

Tubbergen

56,7%sociaal-cultureel
54,6%ecologisch
44,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie62,2%
36,5%Politieke participatie49,6%
52,7%Woonomgeving48,5%
52,8%Veiligheid79,0%
42,6%Onderwijs58,8%
37,2%Gezondheid59,5%
56,5%Kunst en cultuur26,5%
28,8%Economische participatie69,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
62,2%Maatschappelijke participatieA
49,6%Politieke participatieB
48,5%WoonomgevingC
79,0%VeiligheidD
58,8%OnderwijsE
59,5%GezondheidF
26,5%Kunst en cultuurG
69,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,9%
63,4%Water70,4%
38,7%Afval en grondstoffen64,9%
37,5%Energie27,1%
29,8%Natuur en landschap27,5%
42,2%Hinder en calamiteiten76,7%
60,3%Lucht53,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,9%BodemA
70,4%WaterB
64,9%Afval en grondstoffenC
27,1%EnergieD
27,5%Natuur en landschapE
76,7%Hinder en calamiteitenF
53,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen37,9%
35,3%Arbeid54,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
37,1%Kennis41,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
37,9%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
31,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,2%KennisE