Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Urk

Urk

58,3%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
52,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,3%
36,5%Politieke participatie57,1%
52,7%Woonomgeving64,2%
52,8%Veiligheid69,5%
42,6%Onderwijs59,0%
37,2%Gezondheid63,7%
56,5%Kunst en cultuur31,4%
28,8%Economische participatie70,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,3%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
64,2%WoonomgevingC
69,5%VeiligheidD
59,0%OnderwijsE
63,7%GezondheidF
31,4%Kunst en cultuurG
70,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,3%
63,4%Water47,3%
38,7%Afval en grondstoffen33,8%
37,5%Energie38,1%
29,8%Natuur en landschap40,8%
42,2%Hinder en calamiteiten56,2%
60,3%Lucht69,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,3%BodemA
47,3%WaterB
33,8%Afval en grondstoffenC
38,1%EnergieD
40,8%Natuur en landschapE
56,2%Hinder en calamiteitenF
69,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen65,2%
35,3%Arbeid69,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
37,1%Kennis22,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
65,2%ConcurrentievermogenA
69,2%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
22,3%KennisE