Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wierden

Wierden

56,8%sociaal-cultureel
51,1%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie60,9%
36,5%Politieke participatie50,8%
52,7%Woonomgeving63,5%
52,8%Veiligheid67,5%
42,6%Onderwijs56,7%
37,2%Gezondheid62,2%
56,5%Kunst en cultuur29,7%
28,8%Economische participatie63,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
60,9%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
63,5%WoonomgevingC
67,5%VeiligheidD
56,7%OnderwijsE
62,2%GezondheidF
29,7%Kunst en cultuurG
63,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,1%
63,4%Water51,4%
38,7%Afval en grondstoffen51,7%
37,5%Energie30,1%
29,8%Natuur en landschap39,4%
42,2%Hinder en calamiteiten72,5%
60,3%Lucht51,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,1%BodemA
51,4%WaterB
51,7%Afval en grondstoffenC
30,1%EnergieD
39,4%Natuur en landschapE
72,5%Hinder en calamiteitenF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,6%
35,3%Arbeid52,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden76,2%
37,1%Kennis37,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,6%ConcurrentievermogenA
52,5%ArbeidB
40,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
76,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,6%KennisE