Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwolle

Zwolle

49,9%sociaal-cultureel
54,3%ecologisch
54,2%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,0%
36,5%Politieke participatie54,7%
52,7%Woonomgeving58,3%
52,8%Veiligheid38,0%
42,6%Onderwijs59,4%
37,2%Gezondheid59,4%
56,5%Kunst en cultuur48,5%
28,8%Economische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,0%Maatschappelijke participatieA
54,7%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
38,0%VeiligheidD
59,4%OnderwijsE
59,4%GezondheidF
48,5%Kunst en cultuurG
29,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,3%
63,4%Water64,9%
38,7%Afval en grondstoffen38,9%
37,5%Energie53,0%
29,8%Natuur en landschap62,8%
42,2%Hinder en calamiteiten45,6%
60,3%Lucht64,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,3%BodemA
64,9%WaterB
38,9%Afval en grondstoffenC
53,0%EnergieD
62,8%Natuur en landschapE
45,6%Hinder en calamiteitenF
64,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,0%
35,3%Arbeid67,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
37,1%Kennis52,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,0%ConcurrentievermogenA
67,1%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,4%KennisE