Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aalten

Aalten

55,7%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,8%
36,5%Politieke participatie48,1%
52,7%Woonomgeving46,8%
52,8%Veiligheid73,3%
42,6%Onderwijs57,2%
37,2%Gezondheid53,2%
56,5%Kunst en cultuur50,8%
28,8%Economische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,8%Maatschappelijke participatieA
48,1%Politieke participatieB
46,8%WoonomgevingC
73,3%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
53,2%GezondheidF
50,8%Kunst en cultuurG
56,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,8%
63,4%Water76,9%
38,7%Afval en grondstoffen55,0%
37,5%Energie42,3%
29,8%Natuur en landschap36,9%
42,2%Hinder en calamiteiten72,7%
60,3%Lucht51,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,8%BodemA
76,9%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
42,3%EnergieD
36,9%Natuur en landschapE
72,7%Hinder en calamiteitenF
51,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,7%
35,3%Arbeid45,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
37,1%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,7%ConcurrentievermogenA
45,6%ArbeidB
35,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE