Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Apeldoorn

Apeldoorn

48,7%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
47,6%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,9%
36,5%Politieke participatie46,8%
52,7%Woonomgeving60,6%
52,8%Veiligheid39,1%
42,6%Onderwijs52,4%
37,2%Gezondheid55,4%
56,5%Kunst en cultuur52,3%
28,8%Economische participatie33,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,9%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
60,6%WoonomgevingC
39,1%VeiligheidD
52,4%OnderwijsE
55,4%GezondheidF
52,3%Kunst en cultuurG
33,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,0%
63,4%Water84,9%
38,7%Afval en grondstoffen57,8%
37,5%Energie40,0%
29,8%Natuur en landschap54,4%
42,2%Hinder en calamiteiten57,9%
60,3%Lucht50,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,0%BodemA
84,9%WaterB
57,8%Afval en grondstoffenC
40,0%EnergieD
54,4%Natuur en landschapE
57,9%Hinder en calamiteitenF
50,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,7%
35,3%Arbeid52,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
37,1%Kennis43,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,7%ConcurrentievermogenA
52,5%ArbeidB
46,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,0%KennisE