Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Arnhem

Arnhem

46,4%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
54,4%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,3%
36,5%Politieke participatie57,5%
52,7%Woonomgeving57,2%
52,8%Veiligheid26,6%
42,6%Onderwijs47,9%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur65,3%
28,8%Economische participatie24,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,3%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
57,2%WoonomgevingC
26,6%VeiligheidD
47,9%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
65,3%Kunst en cultuurG
24,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem30,0%
63,4%Water48,8%
38,7%Afval en grondstoffen32,1%
37,5%Energie48,9%
29,8%Natuur en landschap72,8%
42,2%Hinder en calamiteiten34,8%
60,3%Lucht58,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
30,0%BodemA
48,8%WaterB
32,1%Afval en grondstoffenC
48,9%EnergieD
72,8%Natuur en landschapE
34,8%Hinder en calamiteitenF
58,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,5%
35,3%Arbeid58,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,2%
37,1%Kennis63,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,5%ConcurrentievermogenA
58,6%ArbeidB
51,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,9%KennisE