Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Barneveld

Barneveld

54,6%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
55,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,8%
36,5%Politieke participatie54,2%
52,7%Woonomgeving59,6%
52,8%Veiligheid57,3%
42,6%Onderwijs46,1%
37,2%Gezondheid66,2%
56,5%Kunst en cultuur37,7%
28,8%Economische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,8%Maatschappelijke participatieA
54,2%Politieke participatieB
59,6%WoonomgevingC
57,3%VeiligheidD
46,1%OnderwijsE
66,2%GezondheidF
37,7%Kunst en cultuurG
63,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,7%
63,4%Water79,7%
38,7%Afval en grondstoffen38,2%
37,5%Energie37,1%
29,8%Natuur en landschap38,3%
42,2%Hinder en calamiteiten61,1%
60,3%Lucht40,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,7%BodemA
79,7%WaterB
38,2%Afval en grondstoffenC
37,1%EnergieD
38,3%Natuur en landschapE
61,1%Hinder en calamiteitenF
40,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,2%
35,3%Arbeid70,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,3%
37,1%Kennis49,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,2%ConcurrentievermogenA
70,0%ArbeidB
45,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,7%KennisE