Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brummen

Brummen

51,9%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
49,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,7%
36,5%Politieke participatie46,1%
52,7%Woonomgeving54,3%
52,8%Veiligheid69,2%
42,6%Onderwijs44,2%
37,2%Gezondheid56,9%
56,5%Kunst en cultuur37,3%
28,8%Economische participatie49,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,7%Maatschappelijke participatieA
46,1%Politieke participatieB
54,3%WoonomgevingC
69,2%VeiligheidD
44,2%OnderwijsE
56,9%GezondheidF
37,3%Kunst en cultuurG
49,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,9%
63,4%Water48,5%
38,7%Afval en grondstoffen65,6%
37,5%Energie24,3%
29,8%Natuur en landschap57,2%
42,2%Hinder en calamiteiten76,1%
60,3%Lucht43,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,9%BodemA
48,5%WaterB
65,6%Afval en grondstoffenC
24,3%EnergieD
57,2%Natuur en landschapE
76,1%Hinder en calamiteitenF
43,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,2%
35,3%Arbeid42,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,3%
37,1%Kennis49,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,2%ConcurrentievermogenA
42,6%ArbeidB
47,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,0%KennisE