Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Buren

Buren

52,5%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
47,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,2%
36,5%Politieke participatie45,7%
52,7%Woonomgeving51,8%
52,8%Veiligheid63,7%
42,6%Onderwijs48,0%
37,2%Gezondheid47,5%
56,5%Kunst en cultuur62,5%
28,8%Economische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,2%Maatschappelijke participatieA
45,7%Politieke participatieB
51,8%WoonomgevingC
63,7%VeiligheidD
48,0%OnderwijsE
47,5%GezondheidF
62,5%Kunst en cultuurG
62,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,5%
63,4%Water62,2%
38,7%Afval en grondstoffen55,8%
37,5%Energie32,6%
29,8%Natuur en landschap36,5%
42,2%Hinder en calamiteiten74,4%
60,3%Lucht48,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,5%BodemA
62,2%WaterB
55,8%Afval en grondstoffenC
32,6%EnergieD
36,5%Natuur en landschapE
74,4%Hinder en calamiteitenF
48,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,2%
35,3%Arbeid46,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden73,3%
37,1%Kennis35,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,2%ConcurrentievermogenA
46,7%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
73,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,0%KennisE