Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Culemborg

Culemborg

50,9%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,0%
36,5%Politieke participatie45,9%
52,7%Woonomgeving62,3%
52,8%Veiligheid39,2%
42,6%Onderwijs58,8%
37,2%Gezondheid58,8%
56,5%Kunst en cultuur63,6%
28,8%Economische participatie40,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,0%Maatschappelijke participatieA
45,9%Politieke participatieB
62,3%WoonomgevingC
39,2%VeiligheidD
58,8%OnderwijsE
58,8%GezondheidF
63,6%Kunst en cultuurG
40,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem51,2%
63,4%Water52,0%
38,7%Afval en grondstoffen56,2%
37,5%Energie54,0%
29,8%Natuur en landschap64,0%
42,2%Hinder en calamiteiten50,5%
60,3%Lucht66,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
51,2%BodemA
52,0%WaterB
56,2%Afval en grondstoffenC
54,0%EnergieD
64,0%Natuur en landschapE
50,5%Hinder en calamiteitenF
66,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,2%
35,3%Arbeid47,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
37,1%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,2%ConcurrentievermogenA
47,4%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE