Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Doesburg

Doesburg

47,7%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
41,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,9%
36,5%Politieke participatie55,8%
52,7%Woonomgeving53,6%
52,8%Veiligheid55,2%
42,6%Onderwijs37,6%
37,2%Gezondheid41,1%
56,5%Kunst en cultuur57,2%
28,8%Economische participatie27,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,9%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
55,2%VeiligheidD
37,6%OnderwijsE
41,1%GezondheidF
57,2%Kunst en cultuurG
27,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem52,0%
63,4%Water33,4%
38,7%Afval en grondstoffen58,6%
37,5%Energie37,9%
29,8%Natuur en landschap63,0%
42,2%Hinder en calamiteiten56,8%
60,3%Lucht68,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
52,0%BodemA
33,4%WaterB
58,6%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
63,0%Natuur en landschapE
56,8%Hinder en calamiteitenF
68,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,4%
35,3%Arbeid30,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
37,1%Kennis34,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,4%ConcurrentievermogenA
30,0%ArbeidB
43,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,1%KennisE