Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Doetinchem

Doetinchem

46,4%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
48,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,4%
36,5%Politieke participatie44,5%
52,7%Woonomgeving56,3%
52,8%Veiligheid48,7%
42,6%Onderwijs47,9%
37,2%Gezondheid52,6%
56,5%Kunst en cultuur37,9%
28,8%Economische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,4%Maatschappelijke participatieA
44,5%Politieke participatieB
56,3%WoonomgevingC
48,7%VeiligheidD
47,9%OnderwijsE
52,6%GezondheidF
37,9%Kunst en cultuurG
31,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,5%
63,4%Water81,7%
38,7%Afval en grondstoffen46,4%
37,5%Energie41,0%
29,8%Natuur en landschap56,2%
42,2%Hinder en calamiteiten51,0%
60,3%Lucht58,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,5%BodemA
81,7%WaterB
46,4%Afval en grondstoffenC
41,0%EnergieD
56,2%Natuur en landschapE
51,0%Hinder en calamiteitenF
58,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid47,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
37,1%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
47,9%ArbeidB
46,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE