Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Druten

Druten

53,0%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
41,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,7%
36,5%Politieke participatie57,3%
52,7%Woonomgeving55,7%
52,8%Veiligheid65,0%
42,6%Onderwijs49,4%
37,2%Gezondheid54,0%
56,5%Kunst en cultuur41,4%
28,8%Economische participatie51,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,7%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
65,0%VeiligheidD
49,4%OnderwijsE
54,0%GezondheidF
41,4%Kunst en cultuurG
51,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,3%
63,4%Water33,8%
38,7%Afval en grondstoffen70,4%
37,5%Energie34,4%
29,8%Natuur en landschap47,2%
42,2%Hinder en calamiteiten58,1%
60,3%Lucht40,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,3%BodemA
33,8%WaterB
70,4%Afval en grondstoffenC
34,4%EnergieD
47,2%Natuur en landschapE
58,1%Hinder en calamiteitenF
40,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,8%
35,3%Arbeid46,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid25,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
37,1%Kennis33,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,8%ConcurrentievermogenA
46,5%ArbeidB
25,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,1%KennisE