Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Duiven

Duiven

49,2%sociaal-cultureel
53,2%ecologisch
51,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,2%
36,5%Politieke participatie54,4%
52,7%Woonomgeving53,5%
52,8%Veiligheid58,6%
42,6%Onderwijs57,8%
37,2%Gezondheid56,7%
56,5%Kunst en cultuur23,0%
28,8%Economische participatie41,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,2%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
53,5%WoonomgevingC
58,6%VeiligheidD
57,8%OnderwijsE
56,7%GezondheidF
23,0%Kunst en cultuurG
41,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem45,9%
63,4%Water62,3%
38,7%Afval en grondstoffen60,6%
37,5%Energie57,8%
29,8%Natuur en landschap49,1%
42,2%Hinder en calamiteiten50,5%
60,3%Lucht46,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
45,9%BodemA
62,3%WaterB
60,6%Afval en grondstoffenC
57,8%EnergieD
49,1%Natuur en landschapE
50,5%Hinder en calamiteitenF
46,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,2%
35,3%Arbeid56,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
37,1%Kennis52,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,2%ConcurrentievermogenA
56,3%ArbeidB
39,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,3%KennisE