Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ede

Ede

50,6%sociaal-cultureel
54,0%ecologisch
53,1%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,5%
36,5%Politieke participatie49,0%
52,7%Woonomgeving58,1%
52,8%Veiligheid47,2%
42,6%Onderwijs51,8%
37,2%Gezondheid59,0%
56,5%Kunst en cultuur44,6%
28,8%Economische participatie45,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,5%Maatschappelijke participatieA
49,0%Politieke participatieB
58,1%WoonomgevingC
47,2%VeiligheidD
51,8%OnderwijsE
59,0%GezondheidF
44,6%Kunst en cultuurG
45,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,5%
63,4%Water76,2%
38,7%Afval en grondstoffen38,4%
37,5%Energie40,1%
29,8%Natuur en landschap53,7%
42,2%Hinder en calamiteiten64,0%
60,3%Lucht49,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,5%BodemA
76,2%WaterB
38,4%Afval en grondstoffenC
40,1%EnergieD
53,7%Natuur en landschapE
64,0%Hinder en calamiteitenF
49,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,3%
35,3%Arbeid60,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,6%
37,1%Kennis61,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,3%ConcurrentievermogenA
60,1%ArbeidB
47,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,8%KennisE