Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Elburg

Elburg

55,6%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
50,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,8%
36,5%Politieke participatie52,6%
52,7%Woonomgeving54,6%
52,8%Veiligheid67,3%
42,6%Onderwijs56,5%
37,2%Gezondheid48,7%
56,5%Kunst en cultuur49,8%
28,8%Economische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,8%Maatschappelijke participatieA
52,6%Politieke participatieB
54,6%WoonomgevingC
67,3%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
48,7%GezondheidF
49,8%Kunst en cultuurG
59,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,8%
63,4%Water69,4%
38,7%Afval en grondstoffen42,7%
37,5%Energie37,8%
29,8%Natuur en landschap49,6%
42,2%Hinder en calamiteiten59,7%
60,3%Lucht60,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,8%BodemA
69,4%WaterB
42,7%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
49,6%Natuur en landschapE
59,7%Hinder en calamiteitenF
60,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,2%
35,3%Arbeid55,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden77,1%
37,1%Kennis32,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,2%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
43,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
77,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,9%KennisE