Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Epe

Epe

51,4%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
43,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,0%
36,5%Politieke participatie49,2%
52,7%Woonomgeving64,5%
52,8%Veiligheid54,1%
42,6%Onderwijs43,6%
37,2%Gezondheid52,6%
56,5%Kunst en cultuur39,7%
28,8%Economische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,0%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
64,5%WoonomgevingC
54,1%VeiligheidD
43,6%OnderwijsE
52,6%GezondheidF
39,7%Kunst en cultuurG
53,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem72,4%
63,4%Water74,4%
38,7%Afval en grondstoffen44,3%
37,5%Energie27,4%
29,8%Natuur en landschap41,6%
42,2%Hinder en calamiteiten72,8%
60,3%Lucht46,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
72,4%BodemA
74,4%WaterB
44,3%Afval en grondstoffenC
27,4%EnergieD
41,6%Natuur en landschapE
72,8%Hinder en calamiteitenF
46,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,8%
35,3%Arbeid43,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid21,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
37,1%Kennis39,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,8%ConcurrentievermogenA
43,3%ArbeidB
21,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,6%KennisE