Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Geldermalsen

Geldermalsen

54,0%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
52,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,4%
36,5%Politieke participatie47,9%
52,7%Woonomgeving54,8%
52,8%Veiligheid50,2%
42,6%Onderwijs60,3%
37,2%Gezondheid59,0%
56,5%Kunst en cultuur50,3%
28,8%Economische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,4%Maatschappelijke participatieA
47,9%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
50,2%VeiligheidD
60,3%OnderwijsE
59,0%GezondheidF
50,3%Kunst en cultuurG
64,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem60,5%
63,4%Water61,6%
38,7%Afval en grondstoffen58,2%
37,5%Energie33,7%
29,8%Natuur en landschap35,5%
42,2%Hinder en calamiteiten62,2%
60,3%Lucht36,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
60,5%BodemA
61,6%WaterB
58,2%Afval en grondstoffenC
33,7%EnergieD
35,5%Natuur en landschapE
62,2%Hinder en calamiteitenF
36,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,1%
35,3%Arbeid59,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
37,1%Kennis42,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,1%ConcurrentievermogenA
59,8%ArbeidB
51,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,4%KennisE