Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Harderwijk

Harderwijk

51,6%sociaal-cultureel
47,0%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,9%
36,5%Politieke participatie49,8%
52,7%Woonomgeving64,5%
52,8%Veiligheid52,9%
42,6%Onderwijs47,4%
37,2%Gezondheid55,2%
56,5%Kunst en cultuur52,7%
28,8%Economische participatie38,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,9%Maatschappelijke participatieA
49,8%Politieke participatieB
64,5%WoonomgevingC
52,9%VeiligheidD
47,4%OnderwijsE
55,2%GezondheidF
52,7%Kunst en cultuurG
38,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem49,4%
63,4%Water42,1%
38,7%Afval en grondstoffen38,6%
37,5%Energie42,9%
29,8%Natuur en landschap44,8%
42,2%Hinder en calamiteiten46,9%
60,3%Lucht64,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
49,4%BodemA
42,1%WaterB
38,6%Afval en grondstoffenC
42,9%EnergieD
44,8%Natuur en landschapE
46,9%Hinder en calamiteitenF
64,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,4%
35,3%Arbeid52,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
37,1%Kennis43,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,4%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
49,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,1%KennisE