Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerde

Heerde

53,3%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,6%
36,5%Politieke participatie49,9%
52,7%Woonomgeving49,9%
52,8%Veiligheid60,7%
42,6%Onderwijs51,3%
37,2%Gezondheid55,5%
56,5%Kunst en cultuur37,6%
28,8%Economische participatie63,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,6%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
60,7%VeiligheidD
51,3%OnderwijsE
55,5%GezondheidF
37,6%Kunst en cultuurG
63,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,3%
63,4%Water64,6%
38,7%Afval en grondstoffen55,7%
37,5%Energie32,7%
29,8%Natuur en landschap42,4%
42,2%Hinder en calamiteiten71,2%
60,3%Lucht43,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,3%BodemA
64,6%WaterB
55,7%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
42,4%Natuur en landschapE
71,2%Hinder en calamiteitenF
43,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,5%
35,3%Arbeid45,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
37,1%Kennis41,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,5%ConcurrentievermogenA
45,8%ArbeidB
28,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,6%KennisE