Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heumen

Heumen

55,3%sociaal-cultureel
58,0%ecologisch
49,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,2%
36,5%Politieke participatie59,4%
52,7%Woonomgeving58,2%
52,8%Veiligheid55,6%
42,6%Onderwijs53,3%
37,2%Gezondheid64,0%
56,5%Kunst en cultuur42,0%
28,8%Economische participatie54,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,2%Maatschappelijke participatieA
59,4%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
55,6%VeiligheidD
53,3%OnderwijsE
64,0%GezondheidF
42,0%Kunst en cultuurG
54,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,5%
63,4%Water65,1%
38,7%Afval en grondstoffen68,9%
37,5%Energie40,3%
29,8%Natuur en landschap62,2%
42,2%Hinder en calamiteiten64,4%
60,3%Lucht47,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,5%BodemA
65,1%WaterB
68,9%Afval en grondstoffenC
40,3%EnergieD
62,2%Natuur en landschapE
64,4%Hinder en calamiteitenF
47,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,5%
35,3%Arbeid46,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
37,1%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,5%ConcurrentievermogenA
46,2%ArbeidB
51,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE