Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lochem

Lochem

56,2%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
45,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie61,2%
36,5%Politieke participatie50,6%
52,7%Woonomgeving60,1%
52,8%Veiligheid63,0%
42,6%Onderwijs48,7%
37,2%Gezondheid57,2%
56,5%Kunst en cultuur54,8%
28,8%Economische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
61,2%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
60,1%WoonomgevingC
63,0%VeiligheidD
48,7%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
54,8%Kunst en cultuurG
54,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem69,9%
63,4%Water74,8%
38,7%Afval en grondstoffen64,5%
37,5%Energie22,1%
29,8%Natuur en landschap36,2%
42,2%Hinder en calamiteiten81,6%
60,3%Lucht42,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
69,9%BodemA
74,8%WaterB
64,5%Afval en grondstoffenC
22,1%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
81,6%Hinder en calamiteitenF
42,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen37,8%
35,3%Arbeid44,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
37,1%Kennis44,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
37,8%ConcurrentievermogenA
44,6%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,3%KennisE