Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maasdriel

Maasdriel

50,6%sociaal-cultureel
46,4%ecologisch
43,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,1%
36,5%Politieke participatie46,2%
52,7%Woonomgeving56,1%
52,8%Veiligheid51,8%
42,6%Onderwijs45,6%
37,2%Gezondheid55,9%
56,5%Kunst en cultuur46,7%
28,8%Economische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,1%Maatschappelijke participatieA
46,2%Politieke participatieB
56,1%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
45,6%OnderwijsE
55,9%GezondheidF
46,7%Kunst en cultuurG
60,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem60,1%
63,4%Water59,9%
38,7%Afval en grondstoffen54,7%
37,5%Energie23,5%
29,8%Natuur en landschap43,9%
42,2%Hinder en calamiteiten47,5%
60,3%Lucht35,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
60,1%BodemA
59,9%WaterB
54,7%Afval en grondstoffenC
23,5%EnergieD
43,9%Natuur en landschapE
47,5%Hinder en calamiteitenF
35,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,0%
35,3%Arbeid47,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
37,1%Kennis33,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,0%ConcurrentievermogenA
47,8%ArbeidB
36,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,2%KennisE