Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nijkerk

Nijkerk

55,0%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
49,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,6%
36,5%Politieke participatie49,9%
52,7%Woonomgeving56,6%
52,8%Veiligheid56,3%
42,6%Onderwijs58,6%
37,2%Gezondheid67,8%
56,5%Kunst en cultuur41,4%
28,8%Economische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,6%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
56,6%WoonomgevingC
56,3%VeiligheidD
58,6%OnderwijsE
67,8%GezondheidF
41,4%Kunst en cultuurG
59,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,8%
63,4%Water51,1%
38,7%Afval en grondstoffen55,1%
37,5%Energie35,2%
29,8%Natuur en landschap32,2%
42,2%Hinder en calamiteiten61,4%
60,3%Lucht58,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,8%BodemA
51,1%WaterB
55,1%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
32,2%Natuur en landschapE
61,4%Hinder en calamiteitenF
58,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,9%
35,3%Arbeid58,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
37,1%Kennis32,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,9%ConcurrentievermogenA
58,0%ArbeidB
51,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,9%KennisE