Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nijmegen

Nijmegen

48,4%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
54,6%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,8%
36,5%Politieke participatie61,2%
52,7%Woonomgeving58,2%
52,8%Veiligheid32,9%
42,6%Onderwijs57,1%
37,2%Gezondheid58,3%
56,5%Kunst en cultuur52,1%
28,8%Economische participatie28,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,8%Maatschappelijke participatieA
61,2%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
32,9%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
58,3%GezondheidF
52,1%Kunst en cultuurG
28,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem22,5%
63,4%Water64,8%
38,7%Afval en grondstoffen60,2%
37,5%Energie53,3%
29,8%Natuur en landschap60,0%
42,2%Hinder en calamiteiten39,2%
60,3%Lucht63,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
22,5%BodemA
64,8%WaterB
60,2%Afval en grondstoffenC
53,3%EnergieD
60,0%Natuur en landschapE
39,2%Hinder en calamiteitenF
63,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,2%
35,3%Arbeid59,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
37,1%Kennis71,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,2%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
45,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
71,8%KennisE