Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldebroek

Oldebroek

53,5%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,0%
36,5%Politieke participatie49,7%
52,7%Woonomgeving59,6%
52,8%Veiligheid67,6%
42,6%Onderwijs53,9%
37,2%Gezondheid55,2%
56,5%Kunst en cultuur28,7%
28,8%Economische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,0%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
59,6%WoonomgevingC
67,6%VeiligheidD
53,9%OnderwijsE
55,2%GezondheidF
28,7%Kunst en cultuurG
58,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,1%
63,4%Water68,6%
38,7%Afval en grondstoffen42,2%
37,5%Energie33,4%
29,8%Natuur en landschap31,8%
42,2%Hinder en calamiteiten67,0%
60,3%Lucht54,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,1%BodemA
68,6%WaterB
42,2%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
31,8%Natuur en landschapE
67,0%Hinder en calamiteitenF
54,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,1%
35,3%Arbeid53,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden80,6%
37,1%Kennis23,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,1%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
80,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,3%KennisE